Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 16:15 08/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 28

( Từ ngày 10/3 đến 16/3)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (10/3)

 

7h00: Chào cờ

Tiết 2: dự thao giảng môn Toán – Cô Bình – Lớp 12B1

Tiết 3: dự thao giảng môn Sinh – Thầy Phong – Lớp 11B9

16h30: Chào cờ

BA (11/3)

 

Đoàn trường và Nhóm TD tổ chức tập luyện tham gia giải việt dã truyền thống lần thứ XXIII tranh cúp Báo TT-Huế năm 2014 cho HS khối 11 (5h00 sáng các ngày từ 11/03 đến 22/03/2014)

Tiết 4: Thao giảng môn Tiếng Anh – Cô Thanh – Lớp 10B2

Tiết 4: dự thao  giảng môn CNCN – Thầy Hiếu – Lớp 11B4

TƯ (12/3)

 

Tiết 2: dự thao  giảng môn Lịch Sử – Cô Trúc – Lớp 11B10

NĂM (13/3)

Tiết 3: dự thao giảng môn Hóa – Cô Hà– Lớp 12B10

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Sinh - Khối 12

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Sử - Khối 12

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Tiếng Anh- Khối 11

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Hóa Khối 11

SÁU (14/3)

 

 

BẢY (15/3)

9h00: Hội ý lãnh đạo

 

CHỦ NHẬT(16/3)

 

 

 

 

 

Các tin khác