Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:56 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (7/3)

 

7h00: Dự chào cờ

Phục vụ hội thi GVDG cấp tỉnh

16h30: Dự chào cờ

 

BA (8/3)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

14h00; Họp trực báo tại trường THPT Gia Hội

TƯ (9/3)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (10/3)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

13h30: Họp BCH Công đoàn

SÁU (11/3)

Tiết 4 lên lớp 12B2

Dự giờ GV

BẢY (12/3)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(13/3)

 

 

Các tin khác