Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 16:17 08/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32

( Từ ngày 07/4 đến 13/4)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (07/4)

 

7h00: Chào cờ

Tiết 2: Dự thao giảng môn Toán – Cô Cúc – Lớp 12B2

 

Tiết 2: Dự thao giảng môn Tiếng Anh– Cô Ba – Lớp 11B2

16h30: Chào cờ.

BA (08/4)

 

Tiết 5: Lên lớp 12B5

 

TƯ (09/4)

Nghỉ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”

Nghỉ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”

NĂM (10/4)

Tiết 2: Lên lớp 12B4

Tiết 3: Lên lớp 12B5

 

14h00: Họp TTCM

15h30: Họp tổ CM + Tổ CĐ

Thẩm định SKKN cấp trường

SÁU (11/4)

Tiết 3: Lên lớp 12B4

Tiết 5: Lên lớp 12B5

Tiết 4: Dự thao giảng môn Ngữ Văn– Cô Lệ – Lớp 11B6

 

BẢY (12/4)

 

Tiết 2: Dự thao  giảng môn Ngữ Văn– Cô Xuân – Lớp 10B2

 

CHỦ NHẬT(13/4)

 

 

 

 

 

Các tin khác