Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:39 11/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

Tuần 20 (2) 
Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 12/01/2014

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 
(06/01/2014)

7h00: Chào cờ

8h00: Hội ý lãnh đạo

 

16h30: Chào cờ

Thứ Ba 
(07/01/2014)

Kiểm tra nề nếp kiểm tra nề nếp học sinh

Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Tư 
(08/01/2014)

 

Kiểm tra nề nếp kiểm tra nề nếp học sinh

Thứ Năm 
(09/01/2014)

Kiểm tra việc nhập điểm GVBM hoàn thành nhập điểm lên cổng QLTTGDĐT và Sổ gọi tên & ghi điểm.

9h30: Hội ý nhóm thư ký HĐTĐG

14h00: Hội ý TTCM

15h30: Họp tổ CM + Tổ CĐ

Thứ Sáu 
(10/01/2014)

 

Dạy và học bình thường theo TKB

Thứ Bảy 
(11/01/2014)

 

 

Chủ Nhật 
(12/01/2014)

 Tham gia xét duyệt hạnh kiểm HKI

7h30 – 9h00: Khối 12

9h00 – 10h30: Khối 11

 

14h00: Tham gia xét hạnh kiểm khối 10 (TP: LĐ, BTĐ, GVCN, GT, TKHĐ)

 

 

Các tin khác