Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 09:16 10/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

 

 

 

THỨ, NGÀY 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (12/01)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BA (13/01) 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

TƯ (14/01)

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

NĂM (15/01)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

SÁU (16/01)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BẢY (17/01)

8h00: Hội ý BGH

Kiểm tra cơ sở vật chất

Tham dự giải bóng đá nam học sinh

CHỦ NHẬT

(18/01)

Tham dự giải bóng đá nam học sinh

 Tham dự giải bóng đá nam học sinh

         

 

Các tin khác