Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 13:45 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1

( Từ ngày 21/7 đến 27/8/2017)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 21/8)

 

7h00: Dự Chào cờ

Kiểm tra cơ sở vật chất

Tiết 5; lên lớp 12B11

14h00: Dự hội nghị triễn khai dạy nghề ở Thành Nội

BA (22/8)

 

8h00 Dự khai mạc tập huấn Vietel study ở hội trường Quốc Học

-    14h00: Dự hội nghị báo cáo viên tháng  8 tại Thành Ủy

TƯ (23/8)

Kiểm tra nề nếp HS:

Kiểm tra cơ sở vật chất

 

Kiểm tra nề nếp HS:

 

NĂM (24/8)

 

-     

SÁU (25/8)

Tiết 4,5: lên lớp 12B9

Chuẩn bị nội dung tuần sinh hoạt chính trị năm 2017

BẢY( 26/8)

8h00: Hội ý lãnh đạo

 

 

CHỦ NHẬT(27/8)

 

 

 

 

 

Các tin khác