Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 11:03 13/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 26/8)

 

7h00: Tham dự chào cờ.

Lên lịch tuần 1

Hội ý với BCH Đoàn về việc kiểm tra nề nếp

16h30: Tham dự chào cờ.

Lập danh sách học sinh khối 11 đăng ký học nghề phổ thông

BA (27/8)

 

Tham dự họp với Tổ văn phòng.

Chỉ đạo các lớp từ 12B6 đến 12B10 lao động vệ sinh

TƯ (28/8)

7h30: Đoàn kiểm tra Phòng chống tác hại thuốc lá về kiểm tra tại trường.

Cùng với ban nề nếp đi kiểm tra nề nếp học sinh.

NĂM (29/8)

7h30: Tham dự lớp học chính trị.

Tham dự lớp học chính trị.

SÁU (30/8)

8h00: Hội ý lãnh đạo trường (BGH, BTĐ, CTCĐ)

Cùng với ban nề nếp đi kiểm tra nề nếp học sinh.

 

BẢY( 31/8)

 

 

CHỦ NHẬT(01/9)

 

 

 

 

 
Các tin khác