Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 16:01 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 25/8)

 

7h00: Dự Chào cờ

Tieets2: Dạy Hóa lớp 10B1

8h45: Họp TTCM.

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự Chào cờ

BA (26/8)

 

 

 

TƯ (27/8)

 

 

NĂM (28/8)

7h30: Dự hội thảo nghiên cứu khoa học tại VP Sở.

15h30: Họp HĐGD

SÁU (29/8)

 

 

BẢY( 30/8)

8h00: Hội ý lãnh đạo

 

 

CHỦ NHẬT(31/8)

 

 

 

 

Các tin khác