Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 09:29 10/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 31/8)

 

7h00: Dự Chào cờ

Kiểm tra nề nếp học sinh

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự Chào cờ

BA (01/9)

 

Tiết 5; lên lớp 12B2

-          Kiểm tra cơ sở vật chất

-          Gởi danh sách đăng kí nghề theo lớp cho HS khối 11

TƯ (02/9)

17h00: Trực lễ 02/9

 

NĂM (03/9)

Tiết 1; Lên lớp 12B3

 

-          Kiểm tra cơ sở vật chất

 

SÁU (04/9)

 

16h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng

BẢY( 05/9)

-          6h00: Kiểm tra lại công tác chuản bị khai giảng

-          7h30 Khai giảng năm học mới

-          9h00 Họp hội đồng sư phạm

 

 

CHỦ NHẬT(30/8)

 

 

 

 

Các tin khác