Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 13:47 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3

( Từ ngày 02/9 đến 08/9/2017)

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

HAI

 

7h30: KiỂM Tra lao động học sinh chuẩn bị khai giảng

9h30: Hội ý BGH

15h00: Cùng Chi đoàn GV chuẩn bị khai giảng

 

BA

 

6h30: Khai giảng năm hcọ 2017 – 2018

9h00: Họp HDGD

 

 

 

 

- Kiểm tra cơ sở vật chất

 

 

NĂM

 

 

 

-    14h00: Họp BCH Công đoàn

 

SÁU

 

Tiết 4,5: Lên lớp 12B9

14h30 Chỉ đạo các lớp lao động

 

BẢY

 

9h30: Hội ý BGH

15h30: Họp BĐD CMHS 16-17 + Đại diện PH Khối 12

 

 

CHỦ NHẬT

 

8h00: Họp PHHS khối sáng

14h00: Họp PHHS khối chiều

15h30: Họp ĐDCMHS toàn trường

 

Các tin khác