Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 10:59 13/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 09/9)

 

7h00: Tham dự chào cờ

16h30: Tham dự chào cờ

BA (10/9)

 

7h00: lên lớp 12B4

 

 

TƯ (11/9)

 

14h00: hội ý TTCM

NĂM (12/9)

7h00: lên lớp 12B4, 12B5

9h30: kiểm tra định kì môn văn

15h30: kiểm tra định kì môn văn

SÁU (13/9)

 

 

BẢY(14/9)

7h00: lên lớp 12B4

 

 

CHỦ NHẬT

(15/9)

 

 

 

 

Các tin khác