Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:58 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (08/9)

 

7h00: Dự chào cờ

Kiểm tra nề nếp học sinh

Tiết 5: Dạy Hóa 10B1

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự chào cờ

BA (09/9)

 

 

Hoàn thành kế hoạch hoạt động NGLL

TƯ (10/9)

 Tiết 1: Dạy Hóa 10B1

Tiết 5: Dạy Hóa 10B6

 

NĂM (11/9)

 

15h30: Dự họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn

SÁU (12/9)

Tiết 1: Dạy Hóa 10B1

 

 

BẢY(13/9)

8h00: Hội ý lãnh đạo

 

 

CHỦ NHẬT(14/9)

 

 

 

 

Các tin khác