Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:58 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (08/9)

 

7h00: Dự chào cờ

Kiểm tra nề nếp học sinh

Tiết 5: Dạy Hóa 10B1

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự chào cờ

BA (09/9)

 

 

Hoàn thành kế hoạch hoạt động NGLL

TƯ (10/9)

 Tiết 1: Dạy Hóa 10B1

Tiết 5: Dạy Hóa 10B6

 

NĂM (11/9)

 

15h30: Dự họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn

SÁU (12/9)

Tiết 1: Dạy Hóa 10B1

 

 

BẢY(13/9)

8h00: Hội ý lãnh đạo

 

 

CHỦ NHẬT(14/9)

 

 

 

 

Các tin khác