Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 10:54 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4

( Từ ngày 11/9 đến 17/9/2017)

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

HAI

 

7h00: Dự chào cờ

16h30: Dự chào cờ

 

BA

 

9h00: họp với nhóm GV TD để triễn khai học bơi khối 10

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

7h30: Tập huấn tại TT tin học sở GD&ĐT về phòng chống rủi ro thiên tai

 

-    15h30: Họp BCH Công đoàn mở rộng

 

SÁU

 

Tiết 4,5: Lên lớp 12B9

 

 

BẢY

 

9h30: Hội ý BGH

 

 

CHỦ NHẬT

 

 

 

 

Các tin khác