Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:33 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4

( Từ ngày 15/9 đến 21/9/2014)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (15/9)

 

7h00: Chào cờ

Tiết 5: lên lớp 10B1

 

15h00: Ban Giám hiệu làm việc với Ban thường trực CMHS.

16h30: Chào cờ

BA (16/9)

 

7h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh TT-Huế tại 57 Lâm Hoằng.

Tiết 7_Dự thao giảng môn Ngữ Văn_ cô Việt Hà_lớp 11B3

TƯ (17/9)

7h00: Tham gia HĐ khảo sát lớp 10

13h00: Tham gia HĐ khảo sát lớp 10

14h00: dự hội nghị cốt cán (BGH, BTCB, CTCĐ, BTĐ, CT Hội CTĐ, Trưởng ban TTrND, TKHĐ, TTCM)

 

NĂM (18/9)

7h00: Tham gia HĐ khảo sát lớp 10

13h00: Tham gia HĐ khảo sát lớp 10

14h00: Triển khai công tác hướng dẫn KTSP (BCĐ, TTCM, GVHDCM, GVHDCN) 

SÁU (19/9)

Tiết 1: lên lớp 10B6

Tiết 4_Thao giảng môn Ngữ Văn_ cô Duyến_lớp 12B11

 

BẢY(20/9)

8h00: Hội ý Ban giám hiệu

 

 

CHỦ NHẬT(14/9)

 

 

Họp phụ huynh khối sáng

Họp phụ huynh khối sáng

 

Các tin khác