Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:46 20/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

(Từ ngày 18/9 đến 23/9/2017)

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

HAI

 

7h30: KiỂM Tra lao động học sinh chuẩn bị khai giảng

9h30: Hội ý BGH

 

 

BA

 

6h30: Khai giảng năm hcọ 2017 – 2018

9h00: Họp HDGD

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

7h30: dự ĐHCĐ mẫu tại trường THPT Đặng Huy Trứ (Thầy Quang thay)

-    14h00: Dự HN báo cáo viên tháng 9 tại Thành Ủy

-    15h30: Họp BCH Công đoàn

-    17h30: Dự ĐH CĐGV

 

SÁU

 

Tiết 4,5: Lên lớp 12B9

14h30 Chỉ đạo các lớp lao động

 

BẢY

 

9h30: Hội ý BGH

 

 

CHỦ NHẬT

 

7h00: Dự Khai mạc HKPĐ trường tại Sân VĐ Uyên phương.

 

 

Các tin khác