Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:46 20/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

(Từ ngày 18/9 đến 23/9/2017)

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

HAI

 

7h30: KiỂM Tra lao động học sinh chuẩn bị khai giảng

9h30: Hội ý BGH

 

 

BA

 

6h30: Khai giảng năm hcọ 2017 – 2018

9h00: Họp HDGD

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

7h30: dự ĐHCĐ mẫu tại trường THPT Đặng Huy Trứ (Thầy Quang thay)

-    14h00: Dự HN báo cáo viên tháng 9 tại Thành Ủy

-    15h30: Họp BCH Công đoàn

-    17h30: Dự ĐH CĐGV

 

SÁU

 

Tiết 4,5: Lên lớp 12B9

14h30 Chỉ đạo các lớp lao động

 

BẢY

 

9h30: Hội ý BGH

 

 

CHỦ NHẬT

 

7h00: Dự Khai mạc HKPĐ trường tại Sân VĐ Uyên phương.

 

 

Các tin khác