Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 16:36 02/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(23/9)

 

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(24/9)

 

Lên lớp 12B4

 

( 25/9)

 

 

NĂM

( 26/9)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

 

SÁU

( 27/9)

 

 

BẢY

(28/9)

Lên lớp 12B5 tiết 1

Họp TCM lúc 8 giờ30

 

CHỦ NHẬT

(29/9)

 

7h30: Họp phụ huynh khối sáng

 14 giờ 00: Họp phụ huynh khối chiều

15 giờ 30: Dự Đại hội CĐGV

 

Các tin khác