Dạy tức là học hai lần''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 09:56 21/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 21/9)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 2: lên lớp 2B3

8h35: Hội ý lãnh đạo

 

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự chào cờ

 

BA (22/9)

 

8h30: Họp ban tổ chức HKPĐ

Tiết 5; lên lớp 12B2

 

TƯ (23/9)

 

Tiết 5; lên lớp 12B2

 

NĂM (24/9)

Tiết 1: lên lớp 2B3

 

Dự ĐH chi đoàn GV

SÁU (25/9)

 

 

BẢY (26/9)

 

Họp với BĐDCMHS

CHỦ NHẬT(27/9)

 

13h30  dự Đại hội đoàn trường

Các tin khác