Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 09:56 21/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 21/9)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 2: lên lớp 2B3

8h35: Hội ý lãnh đạo

 

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự chào cờ

 

BA (22/9)

 

8h30: Họp ban tổ chức HKPĐ

Tiết 5; lên lớp 12B2

 

TƯ (23/9)

 

Tiết 5; lên lớp 12B2

 

NĂM (24/9)

Tiết 1: lên lớp 2B3

 

Dự ĐH chi đoàn GV

SÁU (25/9)

 

 

BẢY (26/9)

 

Họp với BĐDCMHS

CHỦ NHẬT(27/9)

 

13h30  dự Đại hội đoàn trường

Các tin khác