Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:31 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (25/1)

 

7h00: Dự chào cờ

9h00: Tập huấn tự vệ tại Thành Đội (03 ngày)

 

BA (26/1)

 

 

 

TƯ (27/1)

 

 

NĂM (28/1)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

Phân công trực tết nguyên đán Binh Thân

SÁU (29/1)

Tiết 2 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

Tiết 5 lên lớp 12B2

 

BẢY (30/1)

9h00: hội ý BGH

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(31/1)

 

 

Các tin khác