Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:31 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (25/1)

 

7h00: Dự chào cờ

9h00: Tập huấn tự vệ tại Thành Đội (03 ngày)

 

BA (26/1)

 

 

 

TƯ (27/1)

 

 

NĂM (28/1)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

Phân công trực tết nguyên đán Binh Thân

SÁU (29/1)

Tiết 2 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

Tiết 5 lên lớp 12B2

 

BẢY (30/1)

9h00: hội ý BGH

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(31/1)

 

 

Các tin khác