Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:19 14/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (06/10)

 

7h00: dự  Chào cờ

 

16h30: dự Chào cờ

Kiểm tra việc thay nguồn ống nước.

BA (07/10)

 

 

 

TƯ (08/10)

Tiết 3: Lên lớp 10B1

Tiết 5 Lên lớp 10B6

Tiết 1  dự thao môn Sinh_Cô Thủy_Lớp 11B6

Tiết 4  dự thao giảng môn Toán_Cô Bình_Lớp 10B14

NĂM (09/10)

9h30: Họp HĐGD (Lấy phiếu thăm dò quy hoạch cán bộ nguồn)

10h30: Họp chi bộ

 

SÁU (10/10)

Tiết 1: Lên lớp 10B1

Tiết 5 Lên lớp 10B6

 

BẢY(11/10)

Tiết 2_dự thao giảng môn Hóa học_Cô Phượng_Lớp 12B6

 

CHỦ NHẬT(12/10)

 

 

 

 

Các tin khác