Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:07 28/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(14/10)

 

Tham gia chào cờ

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(15/10)

 

Lên lớp 12B4

 

( 16/10)

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

NĂM

( 17/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 12: Kiểm tra môn AV + Sử

Khối 10: Kiểm tra môn Toán + Hóa

SÁU

( 18/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

Lên lớp 12B4 tiết 31

 

BẢY

(19/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

8h00 GV dạt Khối 10 làm phách và thống nhất đáp án

 

14h00: Họp ban kiểm định trường

CHỦ NHẬT

(20/10)

 

10h00: Dự gặp mặt CBNGV nhân ngày 20/10

13h30: Dự Đại hội Đoàn trường

 

Các tin khác