Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:07 28/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(14/10)

 

Tham gia chào cờ

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(15/10)

 

Lên lớp 12B4

 

( 16/10)

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

NĂM

( 17/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 12: Kiểm tra môn AV + Sử

Khối 10: Kiểm tra môn Toán + Hóa

SÁU

( 18/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

Lên lớp 12B4 tiết 31

 

BẢY

(19/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

8h00 GV dạt Khối 10 làm phách và thống nhất đáp án

 

14h00: Họp ban kiểm định trường

CHỦ NHẬT

(20/10)

 

10h00: Dự gặp mặt CBNGV nhân ngày 20/10

13h30: Dự Đại hội Đoàn trường

 

Các tin khác