Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 15:08 28/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(21/10)

 

Tham gia chào cờ

Lập danh sách các đề tài NCKH nộp sở.

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(22/10)

 

Lên lớp 12B4

Dự giờ Tiết Lý T. Hiền

 

(23/10)

7h45: Dự giờ Tiết Hóa Cô Phượng

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

NĂM

(24/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 10: Kiểm tra môn AV + Toán

Khối 11: Kiểm tra môn AV

16h30: Họp Chi bộ

SÁU

(25/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

Lên lớp 12B4 tiết 31

 

BẢY

(26/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

 

CHỦ NHẬT

(27/10)

 

7h30: Ngoại khóa tổ Vật lý.

13h30: Dự Đại hội Đoàn trường

 

Các tin khác