Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 16:16 14/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (27/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

BA (28/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

TƯ (29/10)

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

NĂM (30/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh  

SÁU (31/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh  

 Tiết 3_ Giám khảo thi GVDG môn QP_Thầy Thành_Lớp 12B11

BẢY(01/11)

Hoàn thành hồ sơ KTSP gửi ĐHSP Huế

8h30: Hội ý BGH

Tiết 2_Dự giờ thao giảng môn Ngữ Văn_ Cô Lệ_Lớp 10B8

Tiết 3_Dự giờ thao giảng môn GDCD_ Thầy Kế_Lớp 11B3

16h00: Dự lễ xuất quân thi HSG khối 12.

CHỦ NHẬT(02/11)

7h00: Dự Hội thi truyền thông SKSSVTN cho ĐVTN khối 10. Tại trường

 

Các tin khác