Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 16:16 14/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (27/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

BA (28/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

TƯ (29/10)

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

NĂM (30/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh  

SÁU (31/10)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh  

 Tiết 3_ Giám khảo thi GVDG môn QP_Thầy Thành_Lớp 12B11

BẢY(01/11)

Hoàn thành hồ sơ KTSP gửi ĐHSP Huế

8h30: Hội ý BGH

Tiết 2_Dự giờ thao giảng môn Ngữ Văn_ Cô Lệ_Lớp 10B8

Tiết 3_Dự giờ thao giảng môn GDCD_ Thầy Kế_Lớp 11B3

16h00: Dự lễ xuất quân thi HSG khối 12.

CHỦ NHẬT(02/11)

7h00: Dự Hội thi truyền thông SKSSVTN cho ĐVTN khối 10. Tại trường

 

Các tin khác