Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 16:16 14/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (03/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BA (04/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

TƯ (05/11)

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

NĂM (06/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

SÁU (07/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BẢY(08/11)

Trực ở trường

14h00: Hội ý BGH

CHỦ NHẬT(09/11)

 

 

Các tin khác