Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:57 11/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12

( Từ ngày 11/11 đến 17/11/2013)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (11/11)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 3: Dự thao giảng môn Hóa - Cô Hà - Lớp 10B6

8h00: Họp Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa.

Tiết 1: Dự thao giảng môn Toán - Thầy Huy - Lớp 11B8

Tiết 4: Dự thao giảng môn Tin - Cô Dung - Lớp 11B10

 

16h30: Chào cờ

 

BA (12/11)

 

Cô Đào tập huấn thiết bị tại Đà Nẵng (05 ngày)

 

TƯ (13/11)

Kiểm tra nề nếp học sinh (GT, Đoàn trường, Ban nề nếp)

Tiết 2: Dự thao giảng môn TD - Thầy Đạt - Lớp 10B11

Tiết 4: Lên lớp 12B14

Tiết 3: Dự thao giảng môn Địa - Cô Hoa - Lớp 11B10

 

NĂM (14/11)

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Lý - Lớp 12

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Địa - Lớp 12

 

Tiết 3: Dự thao giảng môn Hóa - Cô Uyên - Lớp 10B9

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Toán - Lớp 11

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Hóa - Lớp 11

 

SÁU (15/11)

Tiết 4: Lên lớp 12B5

Tiết 5: Lên lớp 12B5

 

Tiết 2: Dự thao giảng môn Toán - Cô Nhạn - Lớp 11B2

Kiểm tra nề nếp học sinh

BẢY (16/11)

Tiết 3: Dự thao giảng môn Sử - Cô Trúc - Lớp 12B7

 

 

 

Các tin khác