Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 04:09 09/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 09/11)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 2: lên lớp 2B3

Kiểm tra nề nếp

Kiểm tra nề nếp học sinh

Kiểm tra sổ đầu bài khối 11

16h30: Dự chào cờ

 

BA (10/11)

 

Tiết 2; lên lớp 12B2

Tiết 4; lên lớp 12B2

 

TƯ (12/11)

Tiết 2; lên lớp 12B2

Tiết 5; lên lớp 12B3

 

NĂM (13/11)

 

14h00: Thi đấu môn cờ tướng

15h30: Họp BCĐ KTSP

SÁU (04/11)

 

 

BẢY (05/11)

 

Tổng kết KTSP

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(06/11)

7h30 thi đấu TDTT chào mừng 20/11

 

t:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'>

 

Các tin khác