Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 15 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 04:09 09/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 09/11)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 2: lên lớp 2B3

Kiểm tra nề nếp

Kiểm tra nề nếp học sinh

Kiểm tra sổ đầu bài khối 11

16h30: Dự chào cờ

 

BA (10/11)

 

Tiết 2; lên lớp 12B2

Tiết 4; lên lớp 12B2

 

TƯ (12/11)

Tiết 2; lên lớp 12B2

Tiết 5; lên lớp 12B3

 

NĂM (13/11)

 

14h00: Thi đấu môn cờ tướng

15h30: Họp BCĐ KTSP

SÁU (04/11)

 

 

BẢY (05/11)

 

Tổng kết KTSP

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(06/11)

7h30 thi đấu TDTT chào mừng 20/11

 

t:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'>

 

Các tin khác