Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:12 27/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13

( Từ ngày 18/11 đến 24/11/2013)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (18/11)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 3: Dự thao giảng môn Hóa - Cô Hà - Lớp 10B6

8h00: Họp Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa.

Tiết 1: Dự thao giảng môn Toán - Thầy Huy - Lớp 11B8

Tiết 4: Dự thao giảng môn Tin - Cô Dung - Lớp 11B10

 

16h30: Chào cờ

 

BA (19/11)

 

Cô Đào tập huấn thiết bị tại Đà Nẵng (05 ngày)

 

TƯ (20/11)

Kiểm tra nề nếp học sinh (GT, Đoàn trường, Ban nề nếp)

Tiết 2: Dự thao giảng môn TD - Thầy Đạt - Lớp 10B11

Tiết 4: Lên lớp 12B14

Tiết 3: Dự thao giảng môn Địa - Cô Hoa - Lớp 11B10

 

NĂM (21/11)

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Lý - Lớp 12

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Địa - Lớp 12

 

Tiết 3: Dự thao giảng môn Hóa - Cô Uyên - Lớp 10B9

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Toán - Lớp 11

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Hóa - Lớp 11

 

SÁU (22/11)

Tiết 4: Lên lớp 12B5

Tiết 5: Lên lớp 12B5

 

Tiết 2: Dự thao giảng môn Toán - Cô Nhạn - Lớp 11B2

Kiểm tra nề nếp học sinh

BẢY (23/11)

Tiết 3: Dự thao giảng môn Sử - Cô Trúc - Lớp 12B7

 

 

 

Các tin khác