Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:12 27/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13

( Từ ngày 18/11 đến 24/11/2013)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (18/11)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 3: Dự thao giảng môn Hóa - Cô Hà - Lớp 10B6

8h00: Họp Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa.

Tiết 1: Dự thao giảng môn Toán - Thầy Huy - Lớp 11B8

Tiết 4: Dự thao giảng môn Tin - Cô Dung - Lớp 11B10

 

16h30: Chào cờ

 

BA (19/11)

 

Cô Đào tập huấn thiết bị tại Đà Nẵng (05 ngày)

 

TƯ (20/11)

Kiểm tra nề nếp học sinh (GT, Đoàn trường, Ban nề nếp)

Tiết 2: Dự thao giảng môn TD - Thầy Đạt - Lớp 10B11

Tiết 4: Lên lớp 12B14

Tiết 3: Dự thao giảng môn Địa - Cô Hoa - Lớp 11B10

 

NĂM (21/11)

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Lý - Lớp 12

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Địa - Lớp 12

 

Tiết 3: Dự thao giảng môn Hóa - Cô Uyên - Lớp 10B9

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Toán - Lớp 11

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Hóa - Lớp 11

 

SÁU (22/11)

Tiết 4: Lên lớp 12B5

Tiết 5: Lên lớp 12B5

 

Tiết 2: Dự thao giảng môn Toán - Cô Nhạn - Lớp 11B2

Kiểm tra nề nếp học sinh

BẢY (23/11)

Tiết 3: Dự thao giảng môn Sử - Cô Trúc - Lớp 12B7

 

 

 

Các tin khác