Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:12 27/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14

( Từ ngày 25/11 đến 01/12/2013)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (25/11)

 

7h00: Dự Chào cờ

 

Tiết 4: Dự Thao giảng môn Ngữ Văn - Cô H.Hà - Lớp 10B4

 

Tiết 3: Dự Thao giảng môn QP - Thầy Thành - Lớp 12B2

Tiết 4: Dự Thao giảng môn Toán - Cô Trà - Lớp 11B11

16h30: Dự Chào cờ

 

BA (26/11)

 

 

Tiết 3: Dự Thao giảng môn Toán - Cô Nga - Lớp 11B9

 

 

TƯ (27/11)

Tiết 4: lên lớp 12B4

Tiết 4: Dự Thao giảng môn Sinh - Cô Nguyên - Lớp 10B10

 

NĂM (28/11)

Tập huấn công tác đánh giá ngoài (02 ngày) tại HT Sở GD&ĐT

 

Tập huấn công tác đánh giá ngoài (02 ngày) tại HT Sở GD&ĐT

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Toán - Lớp 11

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Tiếng Anh - Lớp 11

 

SÁU (29/11)

Tập huấn công tác đánh giá ngoài (02 ngày) tại HT Sở GD&ĐT

 

Tập huấn công tác đánh giá ngoài (02 ngày) tại HT Sở GD&ĐT

BẢY (30/11)

Tiết 1: Lên lớp 12B5.

Kiểm tra việc nhập điểm lên cổng TTĐT và đăng lịch báo giảng lên Website.

 

 

 

Tiết 3:  Dự Thao giảng môn Sinh - Thầy Phong - Lớp 11B7

 

CHỦ NHẬT(01/12)

 

 

 

 

 

Các tin khác