Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:40 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (25/1)

 

7h00: Dự chào cờ

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị nghỉ tết

16h30: Dự chào cờ

 

BA (26/1)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (27/1)

 

 

NĂM (28/1)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

 

SÁU (29/1)

Sơ kết học kì I, Xổ số vui xuân

 

BẢY (30/1)

8h00: Họp Chi Bộ

 

CHỦ NHẬT(31/1)

 

 

Các tin khác