Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:42 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (22/2)

 

7h00: Dự chào cờ

8h30: Hội ý BGH

16h30: Dự chào cờ

 

BA (23/2)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (24/2)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (25/2)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

Dự giờ GV

SÁU (26/2)

Tiết 4 lên lớp 12B2

Dự giờ GV

Dự giờ GV

BẢY (27/2)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(28/2)

8h00 Tổng kết giải bóng đá nam tạ sân bóng Uyên Phương

 

Các tin khác