Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ

Cập nhật lúc : 14:42 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (22/2)

 

7h00: Dự chào cờ

8h30: Hội ý BGH

16h30: Dự chào cờ

 

BA (23/2)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (24/2)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (25/2)

Tiết 3 lên lớp 12B3

 

Dự giờ GV

SÁU (26/2)

Tiết 4 lên lớp 12B2

Dự giờ GV

Dự giờ GV

BẢY (27/2)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(28/2)

8h00 Tổng kết giải bóng đá nam tạ sân bóng Uyên Phương

 

Các tin khác