Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:04 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ CM

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác