Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:20 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                 Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Chấm chữa bài kiểm tra học kỳ I

- Hoàn thành điểm học kỳ I

- Kết thúc chương trình học kỳ I.

 

                                                                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác