Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 19:55 01/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

30/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

31/12/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

1/1/2020

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Năm

2/1/2020

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Thứ Sáu

3/1/2020

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Thứ Bảy

4/1/2020

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Chấm bài khối 10

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Các tin khác