Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:26 07/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 28

(từ ngày 7/03 đến ngày11/03/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Hướng dẫn SVTT SP: Ngô Thị Mỹ Dung; Phan Các Quỳnh Anh

- Họp TCM

- Dạy BDHSG khối 10, khối 11: Cô Hà; Cô Phượng

- KT định kỳ tập trung K12

-  Đăng ký thao giảng                 

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 2, ngày 7/3

3/ 12B4

Bùi Thị Thu Hà

Sắt

Tổ

- Dự giờ, góp ý giờ dạy cô Quỳnh Anh

- BẢNG PHÂN CÔNG DẠY THAY CÔ QUỲNH ANH

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy thay

Ghi chú

Thứ 2 - 7/3

3 – 10B9

Trần Thị Thu Hiền

 

Thứ 3 – 8/3

1 – 10B7

2 – 12B6

4 – 10B5

5 – 10B9

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Các giáo viên xem lịch báo giảng để biết bài dạy

Thứ 4 – 9/3

2 – 10B5

3 – 12B5

4 – 10B8

5 – 10B7

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

 

Thứ 5 – 10/3

1 – 10B8

2 – 12B6

3 – 10B7

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

 

Thứ 6 – 11/3

1 – 12B6

2 – 10B5

3 – 12B5

4 – 10B8

5 – 10B7

Võ Thị Thùy Uyên

Bùi Thị Thu Hà

Bùi Thị Thu Hà

Ngô Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Mỹ Dung

 

                                                                                      TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác