Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:05 25/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

4/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Ba

5/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Tư

6/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Năm

7/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Sáu

8/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Bảy

9/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2


HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Chủ nhật

10/3/2019

1g30 Ngoại khóa tổ Hóa học chủ đề Phân loại rác

Các tin khác