Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:36 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                             Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 18/03/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Thi GVDG cấp trường

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

 

 

 

Các tin khác