Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:30 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2018, từ 12/03/2018 đến 18/03/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra khảo sát giữa học kỳ II khối 10 và khối 11.

- Khối 12: thi thử lần thứ nhất.

- Hướng dẫn SVTT: Cô Dung – cô Quỳnh Anh.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác