Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:38 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                           Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Thi GVGD cấp trường

- Hội trại 26/3

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác