Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:38 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                           Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Thi GVGD cấp trường

- Hội trại 26/3

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác