Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:10 12/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

18/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

19/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

20/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền thi GVG cấp trường

Thứ Năm

21/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

22/3/2019

HS đi trại

GV làm việc theo phân công

HS đi trại

GV làm việc theo phân công

Thứ Bảy

23/3/2019

HS đi trại

GV làm việc theo phân công

 HS đi trại

GV làm việc theo phân công

Các tin khác