Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:39 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                         Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp hội đồng sư phạm

- Tổng kết TTSP

  Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 4, 29/3

31/3

01/4

Tiết 8 – 10B7

Tiết 6 - 11B9

Tiết 3 – 12B2

Võ Thị Thùy Uyên

Võ Thị Thùy Uyên

Ngô Thị Mỹ Dung

Lưu huỳnh đioxit

Phenol

Crom

Trường

Tổ

Tổ

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác