Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:33 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                  Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 31/03/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Thi GVDG cấp trường.

- Hướng dẫn SVTT: Cô Dung – cô Quỳnh Anh.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ 3 – 27/3

Tiết 7 – 10B11

Nguyễn Thị Thúy My

 

Trường

                                                                                                       

                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác