Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:30 18/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

25/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Cô Hiền thi GVG cấp trường

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

26/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

27/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

28/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

29/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

30/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung chấm thi GVG cấp trường tiết 2

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung, Cô Anh dự tổng kết TTSP


 
Các tin khác