Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:33 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 31

(từ ngày 04/04 đến ngày10/04/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Dạy BDHSG khối 10, khối 11: Cô Hà; Cô Phượng

- KT định kỳ tập trung K10

- Họp HĐSP

- Đăng ký thao giảng                 

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         
         

 

                                                                   

                                                                                        TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

 

Các tin khác