Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:33 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 31

(từ ngày 04/04 đến ngày10/04/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Dạy BDHSG khối 10, khối 11: Cô Hà; Cô Phượng

- KT định kỳ tập trung K10

- Họp HĐSP

- Đăng ký thao giảng                 

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         
         

 

                                                                   

                                                                                        TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

 

Các tin khác