Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:40 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Thi thử TN THPT QG lần 2

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 2, 03/4

Tiết 7 – 11B7

Phan Các Quỳnh Anh

Luyện tập ancol

Tổ

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

 

 

Các tin khác