Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:40 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Thi thử TN THPT QG lần 2

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 2, 03/4

Tiết 7 – 11B7

Phan Các Quỳnh Anh

Luyện tập ancol

Tổ

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

 

 

Các tin khác