Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:34 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 07/04/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Hướng dẫn SVTT: Cô Dung – cô Quỳnh Anh.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác