Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:34 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 07/04/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Hướng dẫn SVTT: Cô Dung – cô Quỳnh Anh.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác