Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:34 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/04/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Tổng kết thực tập sư phạm.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ 4 – 11/4

Tiết 7 – 11B9

Võ Thị Thùy Uyên

Luyện tập

Tổ

                                                                                                       

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác