Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:51 27/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

8/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thao giảng cấp trường: Cô Hà tiết 8 lớp 11b8

Thứ Ba

9/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

10/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

11/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

12/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

13/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các tin khác