Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:45 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Kiểm tra HK II khối 12

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác